Jauhemetallurgia

Jauhemetallurgia on valmistusmenetelmä, jossa metallijauhe puristetaan suurella voimalla kiinteään muottiin. Puristettu kappale siirretään seuraavaan työvaiheeseen, sintraukseen.

Sintrauksessa kappale kuumennetaan jatkuvatoimisessa uunissa suojakaasussa niin, että jauhehiukkaset sulavat kiinteäksi kappaleeksi. Tämän jälkeen kappale on valmis pintakäsittelyä tai mahdollista lisäkoneistusta varten. Jauhemetallurgisesti valmistettujen kappaleiden materiaalihukka on miltei olematon, ja valmistusaika on vain murto-osan perinteisiin menetelmiin verrattuna. Jauhemetallurgia mahdollistaa kappaleiden kustannustehokkaan valmistamisen jopa miljoonien kappaleiden vuosivolyymillä.

Jauhemetallurgia on ollut massatuotannon käytössä 1900 -luvun puolestavälistä asti. Useimmiten jauhemetallurgiaa hyödynnetään auto-, lääke- ja maatalousteollisuudessa korkean väsymis- ja iskunkestävyyden vuoksi, lisäksi mahdollisuus sekoittaa eri metallilaatuja ainutlaatuisten ominaisuuksien saavuttamiseksi on innostanut eri teollisuuden aloja aloittamaan jauhemetallurgisten tuotteiden käyttämisen.

Miten jauhemetallurgia eroaa verrattuna muihin vastaaviin prosesseihin?
– Haluttu muoto saavutetaan täysin tai miltei vain yhdellä toiminnolla;
– Mahdollisuus käyttää kaikkia metalleja ja niiden yhdistelmiä;
– Ympäristöystävällisin menetelmä alhaisen materiaalihukan ja energiankäytön ansiosta.

Edut muihin metallinmukkaustapoihin verrattuna

Jauhemetallurgia vs koneistus
+ huomattavasti pienempi metallijätteen määrä
+ helppo muokata koviakin materiaaleja
+ korkeampi tuotantonopeus
+ pienemmät kustannukset suurissa tuote-erissä

Jauhemetallurgia vs taonta
+ matalampi energian kulutus
+ muotit edullisempia
+ vaatii vähemmän todennäköisesti lisätyövaiheita
+ soveltuu paremmin pienien osien tuotantoon
+ korkeampi tuotantonopeus

Jauhemetallurgia vs valu
+ suurempi toistettavuus
+ vaatii vähemmän todennäköisesti lisätyövaiheita
+ parempi materiaalin rakenteen hallinta
+ kestävämpiä osia

Jauhemetallurgia vs 3D-tulostus
+ matalammat materiaalikustannukset
+ mahdollisuus sekoittaa materiaaleja
+ nopeampi tuotantoaika